RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK RESİM KURSUNA VE HOBİ RESİM KURSUNA KİMLER KATILABİLİR?

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK RESİM KURSUNA VE HOBİ RESİM KURSUNA KİMLER KATILABİLİR?
  • 09 Temmuz 2022 / Cumartesi

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK RESİM KURSUNA VE HOBİ RESİM KURSUNA KİMLER KATILABİLİR?

Resim Kursu Bursa ve Bursa Resim Kursu Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Kursu ve Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Resim Kursu , Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Resim Kursu Eğitimi ve Hobi Resim Kursu eğitimini dileyen herkes katılabilir. Yalnız Resim Kursu eğitimi noktasında, Resim Kursu eğitimine başlama yaşı alt sınırı 12 yaş ve üzeridir. Bu yaş grubunun altındaki öğrenciler

Çocuk Resim Kursu kapsamında eğitim almaktadır.

Hobi Resim Kursuna kimler katılabilir?

  • Güzel Sanatlar Fakültelerine ve Güzel Sanatlar Liselerine hazırlanmak isteyen bireyler.
  • Resim yeteneği olup bu yeteneği geliştirmek isteyenler.
  • Resme ilgisi ve merakı olan bireyler.
  • Sınırlı yeteneğe sahip olup bu yeteneği geliştirmek isteyen bireyler.
  • Yeteneği olmadığı halde mesleki açıdan çizim yapması gereken bireyler.
  • Çizim becerilerini geliştirmek ve o beceriyi kazanmak adına Resim Kursu eğitimi alabilirler.

Ve şu unutulmamalıdır ki her form ve yapıyı çizmenin bir yolu ve tekniği bulunmaktadır. Resim kursu çalışmalarına katıldığınızda bir plan doğrultusunda çalışacaksınız. Bu planlamanın sıralaması ise şu şekildedir;

Perspektif bilgisi
Natürmort çalışmalar
Kopya çalışmalar
Renkli çalışmalar
İç mekan çalışmaları
Dış mekan çalışmaları
Figürlü kompozisyonlar (bellek çalışmaları)

Olarak tanımlayabiliriz. Yazımızın devamında bu konu alanlarından genel hatlarıyla biraz bahsedelim ve biraz genel bilgi verelim.
Perspektif: Perspektif konusu genel olarak çok önemsenmeyen bir konu alanı olsa da ya da olarak görülse de perspektif yukarıda belirttiğimiz konu alanlarının önemli bir kısmında karşımıza çıkmaktadır. Perspektif çalışmalarında ana mesele yapıların bizden uzaklaştıkça oluşturduğu daralma yapısı ve etkisini tanımlama ve bulunduğu alandan, göz hizası ve üst alanına kadar olan boşlukta, düzlemde her noktada nasıl göründüğü ve bu görünümün farklı yapı ve formlarda nasıl karşılık, hayat bulduğudur. Bu noktada imgesel çalışmalardaki konu alanlarından ikisi olan mutfak ve kitaplık çalışmalarını örnek verebiliriz. Bu yüzden yazılarımızda perspektifin öneminden ve diğer konu alanlarındaki karşılığından bahsetmekteyiz. Bir diğer konu alanı da natürmort çalışmalar ve bu çalışma içindeki obje ve formlarda karşılık bulmasıdır. Bu yüzden resim kursu eğitimi sürecinde  ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık resim kursu eğitimi sürecinde perspektif bilgisi ve bunun kavranması son derece önemlidir.
Natürmort:  Natürmort çalışmalar ise kompozisyon bilginizin yani kurgu ve var olan kurgunun doğru algılama becerimizi (ki bunlara yön ve derinlik algılama becerimiz de dahildir) artırdığı bilinmektedir. Aslında natürmort çalışmaların bellek algımızın da temelini oluşturduğu bilinmelidir.
Kopya çalışmalar: Kopya çalışmalar ise çalışma eğitim sürecinin önemli unsurlarından biridir. Kopya çalışmalar ve detay çalışmalar model çalışmaları öncesinde gerekli yapıyı tanıma ve oluşturma becerisini kazanmamızı ve model çalışmalarında bu deneyim neticesinde sağlıklı ve doğru çalışmalar oluşturmamızı sağlamaktadır.

Renkli Çalışmalar: Renkli çalışmalar ağırlıklı olarak dosya işi diye tanımladığımız dosya değerlendirmeye yönelik çalışmaları içermektedir. Dosya çalışmaları, öğrencilerin girmek istedikleri bölümlere yönelik ve bununla birlikte atölye eğitim süreci içinde yaptıkları çalışmaları kapsamaktadır. Örneğin bir öğrenci moda bölümüne hazırlandıysa dosya işleri yalnızca modaya yönelik çalışmaları değil; figür, model, el, ayak, gövde, bacak gibi çalışmaları da içermelidir.

Figürlü Kompozisyonlar: Figürlü kompozisyonlar ise sınavlarda karşımıza çıkacak konu alanlarından en önemlisidir diyebiliriz. Figürlü kompozisyonlar yalnızca figürü değil, içerisinde obje ve mekanı da barındırmaktadır. Figürlü kompozisyonlarda mekanlar ise iç mekan ve dış mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden konu alanları bağlamında mekan çalışmalarına yönelik etütler büyük önem taşımaktadır.

PaylaЕџ :