Resim Kursu

Resim Kursu

 

Resim Kursu ve Resim Kursları bireylerin Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık ve Güzel Sanatlar Liselerine hazırlık süreçlerinde girecekleri sınavlar da ya da bireylerin Hobi Amaçlı yapacakları sanatsal çalışmalarda bireyleri doğru öğretim yöntemleri ışığında yönlendiren sanat eğitimi veren ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Fakülteleri sınavlarına hazırlayan sanat ortamı ve olarak tanımlayabiliriz. Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu ve Hobi Resim Dersi eğitim, sanat ortamı olan Resim Kursları ve bu Resim atölye ortamının muhakkak ki bir plan ve program çerçevesinde öğrenci hazırlıyor ya da sanat eğitimi veriyor olması son derece önemlidir. Bunun dışında muhakkak ki sanat eğitimini Resim Kursunu veren hocanın da öğrencilerine sağlıklı bir eğitim verebilmesi adına gerekli bilgi beceri ve en önemlisi de gerekli tecrübeye sahip olması verilecek eğitimde ve yapılacak çalışmalarda son derece önemlidir. Alacağınız Resim Kursu sanat eğitimi sürecinde yukarıda belirtiğimiz nitelikte olmayan bir Resim Kursu ya da bu vasıfları bünyesinde barındırmayan kişilerden, eğitmenden alacağınız eğitim ne yazık ki Güzel Sanatlar sınavlarında ve Hobi Resim Çalışmalarında olumsuz durumlarla karşılaşmanıza yani sınavlarda başarısız olmanıza ve sağlıklı bir eğitim almamış olmanıza neden olacaktır. Bunun dışında Resim Kursu ortamının da son derece önemli olduğu asla unutulmamalıdır. Burada kastettiğimiz şey ise güler yüzlü samimi bir ortamın gerekliliğidir. Şu unutulmamalıdır ki bu özelliklerdeki bir Resim Kursu ortamı başarıyı doğal olarak artıracaktır. Bu anlamda Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendiğinde akla gelen ilk Resim Atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Kursu yukarıda ifade ettiğimiz niteliklere sahip bir Resim Kursu olarak varlığını sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Kursu Giotto Akademi Sanat olarak önceliğimiz doğru öğretim yöntemleri ışığında öğrenciye samimi güler yüzlü yaklaşım ışığında öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak ve girecekleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Ve Resim Kursu eğitimlerimizi bu yaklaşımla sürdürmekteyiz. Atölyemizde Resim Kursu, Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık sürecinde öncelikle öğrenciye temel bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bunun paralelinde konu alanlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu konu alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Perspektif

Obje Çalışmaları

Figür Çalışmaları

Mekan Çalışmaları

Bellek (İmgesel ) Çalışmalar

Olarak sıralayabiliriz.

Yukarıda belirtiğimiz konu alanlarını belirli bir program ve sıralama çerçevesinde çalışmak sizi gireceğiniz sınavlarda başarılı kılacak en önemli etkendir. İlk alınan bilginin kendinden sonraki bilginin zeminini ve altyapısını oluşturduğu asla unutulmamalıdır.