HAKKIMIZDA

Giotto Akademi Sanat Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Hazýrlýk Resim Atölyemiz. 24 yýllýk tecrübe ve birikimle Merhaba diyor sizlere. Giotto Akademi Sanat, Resim Kursu Bursa ya da Bursa’da Resim Kursu dendiðinde akla gelen ilk Resim Atölyesi, Resim Kursu dur. Resim Kursu, Güzel Sanatlara Fakültelerine Hazýrlýk Resim Atölyesi olan Giotto Akademi Sanat. Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazýrlýk, Eðitim Fakülteleri Resim- Ýþ Öðretmenliðine Hazýrlýk, Güzel Sanatlar Liseleri ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Hazýrlýk, Hobi ve Çocuk Resim Atölyesi olarak Hizmet vermektedir. Giotto Akademi Sanat adý altýnda kurulduðumuz bugün Güzel Sanatlara Hazýrlýk ve Resim Kursu Eðitimi vermeye baþladýðýmýz ilk günkü heyecan ve coþkuyu yaþýyoruz. Giotto Akademi Sanat Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Hazýrlýk Resim Atölyesi olarak amacýmýz bundan önce olduðu gibi bundan sonra da baþarýyý Hedefleyen, Araþtýran, Sorgulayan öðrenme arzusuyla dolu hayatlarýnýn her döneminde baþarýya odaklanan bireyler yetiþtirmektir. Bizlere güvenerek emanet ettiðiniz geleceðimizin mimarý gençlerimizi Bursa’nýn En Baþarýlý Güzel Sanatlara Hazýrlýk ve Resim Kursu olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemizde siz deðerli gençlerimizi, öðrencilerimizi bu niteliklerde yetiþtirmek ve geleceðe hazýrlamak en önemli sorumluluðumuzdur.

 

 

NEDEN GIOTTO AKADEMİ SANATEĞİTİMLERİMİZ

  • Uzman Eğitmenler
  • Profesyonel Danışmanlık
  • Birebir Dersler
  • Dört Alanda Eğitim
  • Etkinlikler
  • Esnek Zaman

Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerine Hazırlık Kursu

Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Kursu

Hobi Resim Kursu

Çocuklara Yönelik Resim Kursu