EĞİTİMLERİMİZ

Eğitmenlerimiz
Murat ANLIAÇIK
Güzel Sanatlar Fakultesi

Biyografi


1978 Y?l?nda Bursa’da do?du.2001 Y?l?nda Ni?de Üniversitesi E?itim Fakültesi Resim-i? Ö?retmenli?ini bitirdi. 1997’de e?itimini bitirdi?i kurumda 1998’den itibaren e?itmen olarak çal??maya ba?lad?. 


Kat?ld??? Sergiler:

-Ni?de Üniversitesi Resim Bölümü Sergisi - 2000
-Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Resim Sergisi - 2009
-Bursa Sanat Evi Galerisi Resim Sergisi - 2009
-TÜYAP ?stanbul Sanat Fuar? - 2012
Sketch E?itimi Verdi?i Kurulu?lar:
-TOFA? Türk Otomobil Fabrikas? A.?. - 2012
-MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.?. - 2012
-MARTUR - 2012
-BEYCEL?K GESTAMP - 2013
-TÜRK TRAKTOR ANKARA - 2016