Blog

RENK NEDİR? VE RENKLERİN BİZLERE OLAN ETKİLERİ
  • 02 Nisan 2019 / Salı

RENK NEDİR? VE RENKLERİN BİZLERE OLAN ETKİLERİ

RENK NEDİR? VE RENKLERİN BİZLERE OLAN ETKİLERİ

Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak bizde  gözümüzde   bıraktığı etkidir. Beyaz ışık, kristal  prizmadan geçirildiğinde kırılmaya uğrar ve renk tayflarını oluşturur. Oluşan bu kırılmalar renk  tayfı olarak adlandırılır. Bu kırılma neticesinde yedi renk oluşur, oluşan bu renkler  gök kuşağı renkleri olarakta adlandırılır.

Bu renkleri ifade edecek olursak

Kırmızı          

Turuncu

Sarı

Yeşil

Mavi

Lacivert

Mor renkten oluşan renk tayfı aynı zamanda gök kuşağı renkleri olarak da bilinmekte ve adlandırılmaktadır.

TEMEL RENKLER

Beyaz ışığın pirizmadaki kırılmasından oluşan aynı zamanda renk tayfları olarak bilinen  bu yedi renkten lacivert ve mavi birbirinin tonlarıdır. Bu nedenle bunlar tek bir renk olarak kabul edilmektedir.

Temel Renkleri ifade edecek olursak

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Mavi

Mor

Renkler temel renkler olarak çıkar. Ve bu altı renk ise ana ve ara renkler olarak iki gruba ayrılır.

ANA RENKLER

Kırmızı

Sarı

Mavi

ARA RENKLER

Turuncu

Yeşil

Mor

Ana renklerle ara renklerin karışımından çok sayıda renk değerleri çıkmaktadır. Nüans tanım olarak ana renklerin birbirleri ile ilişkisinde ortaya çıkan renk değerleridir. Ton ise her hangi bir rengin siyah ve beyazla karışımından oluşan değerlerdir. Bir de Nötr renkler vardır. Siyah, Beyaz ve her ikisinin karışımından oluşan Grilerdir. Renk çemberinde karşımıza çıkan

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Mavi

Mor

Renklerden oluşan ana ve ara renkler ise  kendi içerisinde sıcak ve soğuk renkler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır, bize ateşi ve alevi hatırlattıkları için kırmızı ve sarıya çalan renklerin sıcak renkler olduğu. Mavimsi ve yeşilimsi renklerde bize buzu hatırlattıkları için soğuk renklerdir. Böylece, şunu ifade edebiliriz ki içinde kırmızı veya sarı oranı yüksek olan renkler sıcak, mavi veya yeşil oranı yüksek olan renkler de soğuk renklerdir.

 

SICAK RENKLER                             SOĞUK RENKLER

Kırmızı                                             Mavi

Sarı                                                   Yeşil

Turuncu                                           Mor

 

     TAMAMLAYICI RENK KONTRASTI

Bir ana rengin kontrastı (zıttı) ve aynı zamanda tamamlayıcısı, kendisi dışındaki iki ana rengin karışımından oluşan renktir.

Sarı kontrastı                             Mor (Kırmızı+ Mavi)

Kırmızının Kontrastı              Yeşil (Sarı +Mavi )

Mavinin    Kontrastı               Turuncu ( Sarı +Kırmızı )

 

        RENKLERİN ANLAMLARI VE İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Biz farketmeden renkler  hayatımızın her kösesine etki ediyor. Ve yapılan gözlemler  renklerin insanların psikolojisini  ve ruh halini etkilediğini kuşkuya yer bırakmayacak düzeyde göstermektedir. Gelin bu etkileri renklerin bize ve karşımızdaki kişilere hisettirdiklerini birlikte görelim.

SİYAH: Siyah renk karamsarlık, matem, keder ifadesidir. Bunun dışında siyah hırsı, gücü temsil eder. Siyah renk algısı olarak toplumlarda da farklılık göstermektedir. Örneğin bizim ve Avrupa toplumunda matem ve yası simgelerken japon toplumunda bu  mutluluğun simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

KIRMIZI: Kırmızı renk olarak yukarıda da belirtiğimiz üzere sıcaklık, kan hissi uyandırır, kan akışımızı hızlandırır.

TURUNCU: Turuncu renk güneş, parlaklık, sevinç  hissi uyandırır.

YEŞİL: Yeşil renk bizde doğa, canlılık, sakinlik ve huzur gibi hisler uyandırır. Yeşil doğanın tam olarak kendisidir.

PEMBE: Pembe aşk, sevgi, dişilik ve rahatlık hissi uyandırır.

BEYAZ: Beyaz renk saflık, temizlik, doğruluğu ifade eder. Bu hayatımız içinde belirli dönemlerde Düğünde ve ölümde karşımıza çıkmaktadır.

SARI: Sarı sıcaklık, bereket, ışık, seçiciliği ve çekiciliği ifade eder.

MAVİ: Mavi deniz, gökyüzü, huzur hissi uyandırır ve sakinleştirici bir etkisi vardır.

MOR: Mor karamsarlık, içe dönüklük, bilinçaltındaki korkuyu  açığa çıkardığı  yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.

KAHVERENGİ: Kahverengi olgunluk ve ağırlığı ifade eder.

 

Paylaş :