SANAT EĞİTİMİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

SANAT EĞİTİMİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE
  • 02 Nisan 2019 / Salı

SANAT EĞİTİMİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

  SANAT EĞİTİMİ VE GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

Sanat eğitimi insanın genel eğitimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Sanatın en basit tanımı hoşa giden formlar ve biçimler yaratma süreci olarak tanımlayabiliriz. Sanat sözcüğü daha çok görsel sanatlarla ilişkilendirilse de edebiyat ve musiki gibi sanatları da içine  alan daha geniş bir tanımla ele alınması gereken bir durumdur. Sanat bir anlatım aracıdır. Ve biz bunun ilk örneklerini mağara resimlerinde görmekteyiz. Sanat duygu, düşüncelerin ve algılama biçimlerinin (farklı malzemeler kullanarak )tuale, taşa, yazıya, söze dökülmüş halidir. Duygularımız düşüncelerimiz sanat ile hayat bulur görselleşir. Sanat eğitiminin en önemli amaçlarından biri de görmeyi, işitmeyi, dokunmayı, tat almayı öğretmektir. Sanat eğitimi sadece belli bir yetenek alanına sahip kişilerin faydalanması ya da eğitim alması gereken bir alan değil tüm bireyleri kapsayan faydalanmaları ya da yararlanmaları gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve sanat eğitimi estetik algı ve kişilik gelişiminin önemli bir parçası olarak görülmelidir. Çünkü sanat eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek değil, bireyin estetik yoluyla sanat  algısını geliştirmektir. Sanat eğitimi ister yetişkin bireylerin olsun isterse çocukların  olsun geniş anlamda gelişmesini sağlayan en güvenilir ortamdır. Ve sanat eğitimi bireylerin yaratıcı güçlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir  kişilik etkinliğidir.

PaylaЕџ :