GÜZEL SANATLAR L?SELER? VE KONTENJANLARI

GÜZEL SANATLAR L?SELER? VE KONTENJANLARI

25 Mart 2019 / Pazartesi


GÜZEL SANATLAR L?SELER? VE KONTENJANLARI

De?erli ö?renci ve veliler Resim Kursu ve Bursa Zeki Müren Güzel sanatlar Lisesi Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar  Liselerine  Haz?rl?k, kurs sürecinde  girmeyi dü?ünebilece?iniz Güzel Sanatlar  Lisesi  ve Liseleriyle ?lgili bilgileri vermeye gayret ettik. Güzel Sanatlar Liselerinin, kontenjanlar?n?   bilmek son derece önemlidir. Bildi?iniz üzere her Güzel Sanatlar Lisesi kontenjan ve s?nav tarihlerini kendi belirlemektedir. Bu fark?ndal?k Güzel sanatlar Lisesi ve Liselerine haz?rl?k, Resim Kursu Haz?rl?k sürecindeki çal??ma biçimi ve yo?unlu?unuzu ve ayn? zamanda çal??ma ?evkinizi, azminizi art?racakt?r. Çünkü okullar?n ald?klar? ö?renci say?lar? bellidir. Hedeflerinize ula?ma noktas?n da daha bilinçli hareket etmenizi  daha do?ru çal??man?z? ve belirlenen kontenjan grubunun içinde yer alman?z? yani kazanman?z? sa?layacakt?r. Biz bu anlamda a?a??da Türkiyedeki GÜZEL SANATLAR L?SELER?N?N BULUNDU?U ?LLER VE BU ?LLERDE BULUNAN GÜZEL SANATLAR L?SELER? VE KONTENJANLARI HAKKINDA  gerekli bilgileri vermeye gayret ettik

Son söz olarak sunu ifade etmek gerekir ki , bu bilgilerden faydalan?rken unutmaman?z gereken en önemli ?ey. BÖLÜM VE Ö?RENC? SAYILARI ( HER L?SEN?N HER YIL YAYIMLADI?I SINAV YÖNTMEL???NDE )  DE????KL??E G?DEB?LECE?? B?R ÖNCEK? YILLA B?R SONRAK? YIL  Ö?RENC? ALINACAK BÖLÜMLERDE DE????KL?K YAPMA HAKLARINI SAKLI TUTTUKLARI  VE DE????KL??E G?DEB?LECEKLER? UNUTULMAMALIDIR. B?LG?LER SINAVA G?R?LECEK HER YIL L?SELER?N YAYIMLADIKLARI KLAVUZLARA VE SINAV YÖNETMEL???NE  BAKILARAK DE?ERLEND?R?LMEL?D?R. DO?AB?LECEK SORUNLAR K??? VE K???LER?N SORUMLULU?UNDADIR.

GÜZEL SANATLAR L?SELER? VE KONTEJANLARI

BURSA Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci  ( Nilüfer )

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Ad?yaman Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

A?r? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Antalya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Antalya Ticaret ve Sanayi Odas? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Ayd?n Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Balikesir Kadriye – Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Bart?n Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Burdur Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Çanakkale Hüseyin Akif Terzio?lu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Denizli Hakk? Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Diyarbak?r Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Edirne Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Elaz?? Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Erzincan ?ehit Pilot Te?men Serkan Sa??r Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Eski?ehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Gaziantep Ticaret odas? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Giresun Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

I?d?r Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Isparta Merkez Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

?stanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci (Kad?köy ) Güzel

?stanbul Ayd?n do?an Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci (Göztepe )

?stanbul A??k Veysel Güzel Sanatlar  ve spor Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci (Büyük Çekmece)

?stanbul Cemal Re?it Rey Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

?stanbul Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi  -Kontenjan 30 Ö?renci

?stanbul Ad?güzel Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci ( Ata?ehir )

?stanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci ( Taksim )

?stanbul Burç Güzel Sanatlar  ve spor Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci ( Esenkent ,Sancaktepe )

?stanbul Ba?ak?ehir Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci( Ba?ak?ehir )

?zmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kahramanmara? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 60 Ö?renci

Karabük Safranbolu ?MKB Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kayseri  Fevziye – Memduh Güpgüpo?lu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

K?r?kkale Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

K?rklareli Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

K?rklareli Bilal Yap?c? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

K?r?ehir Ne?et Erta? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Konya Selcuklu Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Kütahya Ahmet Yakupo?lu Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Malatya Abdulkadir Eri? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Mersin Nevit Kodall? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Mu?la Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Mu? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Ni?de Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Ordu Penbe – ?zzet ?ahin Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 60 Ö?renci

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Samsun ?lkad?m Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Sinop ?MKB ?EH?T Ertan Y?lmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Sivas Muzaffer Sarsözen Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

?anl?urfa Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

??rnak Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Tekirda? Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

U?ak Merkez Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Van Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 60 Ö?renci

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci

Zonguldak Ere?li Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi –Kontenjan 30 Ö?renci• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: