RESİM KURSU

RESİM KURSU
  • 25 Mart 2019 / Pazartesi

RESİM KURSU

    RESİM KURSU

Resim Kursu ve Resim Kursları bireylerin üniversiteye ve Güzel Sanatlar Alanına, Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık, Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık süreçlerinde girecekleri sınavlar da ya da bireylerin Hobi Amaçlı yapacakları sanatsal çalışmalarda bireyleri doğru öğretim yöntemleri ışığında sanat eğitimi veren ve aynı zamanda sınavlara hazırlayan biraz önce yukarıda belirtiğimiz Güzel Sanatlar Fakülteleri Hazırlık, Eğitim Fakülteleri Resim – İş Öğretmenliği, Güzel Sanatlar Liseleri Hazırlık çalışmalarında bireylere yardımcı olan sanat ortamı ve ortamları olarak tanımlayabiliriz. Bu sanat ortamı olan Resim Kursları ve bu atölye ortamının muhakkak ki bir plan ve program çerçevesinde öğrenci hazırlıyor ya da sanat eğitimi veriyor olması son derece önemlidir. Bunun dışında muhakkak ki sanat eğitimini Resim Kursunu veren hocanın da öğrencilerine sağlıklı bir eğitim verebilmesi adına gerekli bilgi beceri ve en önemlisi de gerekli tecrübeye sahip olması son derece önemlidir. Alacağınız Resim Kursu, Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık eğitimi sürecinde yukarıda belirtiğimiz nitelikte olmayan ya da bu vasıfları bünyesinde barındırmayan kişilerden alacağınız eğitim ne yazık ki sınavlarda olumsuz durumlarla karşılaşmanıza yani sınavlarda başarısız olmanıza neden olacaktır. Bunun dışında Resim Kursu ortamı da son derece önemli olduğu unutulmamalıdır. Burada kastettiğimiz şey ise güler yüzlü samimi bir ortamın gerekliliğidir. Şu unutulmamalıdır ki bu özelliklerdeki bir Resim Kursu ortamı başarıyı doğal olarak artıracaktır. Bu anlamda Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendiğinde akla gelen ilk isim olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursu yukarıda ifade ettiğimiz niteliklere sahip bir Resim Kursu olarak varlığını sürdürmektedir. Resim Kursu Giotto Akademi Sanat olarak önceliğimiz doğru öğretim yöntemleri ışığında öğrenciye samimi güler yüzlü yaklaşımla öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak ve girecekleri sınavlara hazırlamak ve başarılı olmalarını koşulsuz sağlamaktır. Ve Resim Kursu Giotto Akademi Sanat olarak eğitimlerimizi bu nitelikte sürdürmekteyiz. Resim Kursu ve Resim Kurslarının varoluş nedenlerine dönecek olursak Resim Kursu ve Resim Kursları öğrencilerin girecekleri sınavlarda karşılarına çıkabilecek ya da bölüm sınavlarında karşılarına çıkabilecek konu ve konu alanlarına yönelik öğrencilerini hazırlık sürecinin başından sınav tarihlerinin başlangıcına kadar olan süre içerisinde belirlenen bir plan ve çalışma programı çerçevesinde sınavlara hazırlayan resim dersleri veren kurumlardır. Resim Kursu Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık sürecinde öncelikle öğrenciye temel bilgi ve beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bunun paralelinde konu alanlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu konu alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Perspektif

Obje Çalışmalrı

Figür Çalışmaları

Mekan Çalışmaları

Bellek (İmgesel ) Çalışmalar

Olarak sıralayabiliriz.

Yukarıda belirtiğimiz konu alanlarını belirli bir program çerçevesinde çalışmak sizi gireceğiniz sınavlarda başarılı kılacak en önemli etkendir. Şu unutulmamalıdır ki bu ifadelerimizi dile getirirken 21 yıllık bir birikim ve tecrübeyle sizlere ifade ediyoruz.

PaylaЕџ :