FABRİKA SKETCH EĞİTİMİ VE KAİZEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

FABRİKA SKETCH EĞİTİMİ VE KAİZEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
  • 24 Mart 2019 / Pazar

FABRİKA SKETCH EĞİTİMİ VE KAİZEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

FABRİKA SKETCH EĞİTİMİ VE KAİZEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Fabrika sketch eğitim çalışmaları Bursa’ da şehrimizin önde gelen sanayi kuruluşlarının Mühendislere ve fabrika bünyesinde çalışan teknisyen ya da bölüm şeflerine Kaizen çalışmaları sürecinde iyileştirme ve sorun giderme ve ya öneri sunmaya dönük olarak yapmaları gereken Kaizen, çizimlerini daha doğru bir biçimde kagıda aktarmaları beklentisi yönünde biraz önce yukarıda belirtiğimiz üzere Mühendislere, Şef ve Teknisyenlere kurumumuz  Giotto Akademi Sanat tarafından verilen sketch çizim eğitimi sürecidir.

Öncelikle Kaizen Çalışmalarının Ne olduğuna biraz daha açarak değinelim isterseniz. Kaizen çalışmaları Mühendislerin ya da bu fabrikalarda Şef ve ya Teknisyen konumunda bulunan çalışanların fabrikada ya da üretim safhasında karşılaştıkları sorunları kaizen çalışmaları ve oluşturdukları çizimlerle sorunları anlatan çalışmalardır. Bu kaizen, sketch çalışmaların anlaşılır olması da son derece önemlidir. Bu kaizen çalışmalar gerekli birimler tarafından değerlendirilmekte ve buna bağlı olarak fabrika çalışma ortamı ve üretim safhasında ki sorunlar giderilmekte ve iyileştirmeler gerçekleştirilmede. Bu durumu biraz daha açarak örneklendirecek olursak: Bir fabrika da yaptığımız çalışma da eğitim verdiğimiz bölüm şefleri, mühendisler ve teknisyenlerden bir sorun ortaya koymalarını istedik ve bu sorunun kağıda nasıl aktarılacağı yönünde bilgileri vermeye ve çizim sürecini anlatmaya başladık. Bize sunulan sorun ise bir makinanın yanından sızan yağın yere damlaması sonucunda çalışanların ayaklarının kayıp düşmesine neden olacağı idi. Bu konuyu kagıt düzlemine nasıl aktarabileceklerini örnek çizimler ile izah ettik ve bu anlatımlarımızın onlara çok katkı sağladığını dile getirdiler. Bu eğitimleri verirken oluşan sorunların yanı sıra, araç parçalarındaki sorunlarında nasıl çizilebileceği ve yapılacak olan kaizen çalışmaları ile kâğıda nasıl aktarıla bileceği ile ilgili çalışmalar da yapmaktayız. Bu eğitimlerde bizi en mutlu eden durum ise verdiğimiz eğitim insanlara gerçek anlamda fayda sağladığı yönündeki sözleri ve teşekkürleri olmuştur.

Fabrika eğitimlerin de sketch eğitim programımızı şu şekilde oluşturmaktayız:

-Nokta

-Çizgi

-Temel perspektif bilgisi

-Form ve yapı oluşturma

-Form ve yapıları biçimlendirme

-Temel figür oranları

-Figüre hareket verme ve temel duruşlar

-İnşa yöntemi ile mekanik parça çizimleri

-Figür ve mekan, parça ilişkisi

 

PaylaЕџ :