ÇOCUK HOBİ RESİM KURSU

ÇOCUK HOBİ RESİM KURSU
  • 24 Mart 2019 / Pazar

ÇOCUK HOBİ RESİM KURSU

   ÇOCUK HOBİ RESİM KURSU

Çocukların konuşmaya, yazmaya başlamadan önce karalamaları, resim çizmeleri çocukların en doğal ifade biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların kendilerini özgürce, saf ve temiz duygularla ifade ettikleri alan kuşkusuz ki kâğıt düzlemi ve kâğıt düzlemi üzerine ya da farklı yüzey alanları üzerine yaptıkları resimlerdir. Çocuğun kagıt yüzeyin de ya da farklı alanlarda oluşturduğu iz ve karalamalar bizler tarafından takdir edildiğinde bu çocukta mutluluğa ve özgüveninin oluşmasına ve çizim isteğine neden olur. Bu onların iç dünyalarına açılan kapı olarak belirir. Aslında çocuklar yaptıkları resimlerle bizlerle konuşur ve birçok şeyi anlatır, rahatlar ve mutlu olurlar. Bu anlamda Sanat Eğitimi çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği bir ortam olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun kişilik ve algı zenginliğinin gelişmesinde sanat eğitiminin önemi büyüktür. Çocuklar çocuk hobi resim atölyesi çalışmalarında düzen, sorumluluk, paylaşma, malzeme kullanımı noktasın da bilinçlenir ve gelişirler. Çocuk Hobi Resim Sanat eğitimi ortamı yaratıcı, insancıl, özgür ve barışçıl toplum ve değerleriyle bütünleşmiş değişen şartlara göre kendini yenileyebilen geçmiş ve bu gün ve gelecek arasında bağ kuran kültür, sanat, sanat tarihi ve tarihi değerleri kazanırken bunları özgürce yaratıcı düşünceleri paralelinde ortaya koyabildikleri bir sanat ortamı olmalıdır. Çocuklara yönelik sanat eğitimi çocuk hobi resim atölyelerinde yapılan çalışmalarda en önemli faktörlerden biri çocuklara yaptıracağımız ilk çalışmalarda çocukların yaratıcı gücü ve yeteneklerini tanımak olmalıdır. Ve bu yönde Resim Kursu çalışma programı ve yapılacak çalışmalar planlanmalıdır. Hayatımız boyunca gelişim sürecimiz basitten karmaşığa doğru bir ilerleme oluşturmaktadır. Bu ilerleme ve gelişim süreçlerinin evrelerinde çocukların sanat eğitim Çocuk Hobi Resim Kursu süreci noktasında iki farklı yaklaşım söz konusudur diyebiliriz. Birinci yaklaşım öğrencilere sanat eğitimleri sürecinde yaptıkları çalışmalarda belirli bir düzeyde müdahale edilerek ve yönlendirilerek sanat eğitim sürecini gerçekleştirmeyi savunan yaklaşımdır. Bir diğer yaklaşım ise çocukların özgür bırakılarak sanatsal çalışmaları yapmalarını savunan ve bu çalışma yönteminin çocukların gelişim sürecini daha doğru etkilediği daha yaratıcı işler çıkardıklarını savunan yaklaşımdır. Yukarıda ifade ettiğimiz yaklaşımlar muhakkak ki belli doğruları içerse de burada bizce tamamen birini kesin bir doğru olarak kabul etmek gerekmemektedir. Çocuk Resim Atölyesi, Çocuk Hobi Resim Kursu çalışmalarında çocuğa belirli noktalarda ve düzeyde yapılacak küçük müdahaleler ve yapılacak farklı çalışmalarla çocuğun kendini özgürce ifade edebileceği çalışmalar yapmalarını sağlamak, çocukların sağlıklı bir sanat eğitimi almaları noktasında yararlı ve yeterli olacaktır. Biz Atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi olarak Çocuk Hobi Resim Kursu ve Çocuk Hobi Resim Atölyemizde eğitimlerimizi bu bakış açısı çerçevesinde planlamakta ve sürdürmekteyiz.

 

PaylaЕџ :