TEKSTİL ve MODA TASARIMI ÜZERİNE

TEKSTİL ve MODA TASARIMI ÜZERİNE
  • 24 Mart 2019 / Pazar

TEKSTİL ve MODA TASARIMI ÜZERİNE

                                     

                         TEKSTİL – MODA TASARIMI ÜZERİNE

İnsanoğlu var ola geldiğin ‘den bu yana temel ihtiyaçları söz konusu olmuştur.

Bu temel ihtiyaçlar;

1-Yeme – İçme

2-Barınma ( Korunaklı Alanlar )

3-Giyinme İhtiyacı

Gibi temel ihtiyaçlar olarak sıralayabiliriz. ‘’Maslow temel ihtiyaçlar hiyerarşisi ‘’ Bu ihtiyaçlardan giyinme ve insanın bedenini korumaya dönük çaba en tabi ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç beraberinde insanların farklı malzemeler kullanarak deri, kumaş vb. malzemeleri kullanarak mahrem yerlerini ve bedenini örtünmesine ve aynı zamanda doğanın değişen koşullarına bağlı olarak yeni çözümler üretmesine sebep olmuştur. İnsanların vücutlarını doğa koşullarından koruma ve örtünme çabaları 170 Bin yıl öncesine dayandığını söyleyebiliriz.  Bu çözüm arayışı yönünde avladıkları hayvanların etlerini temel ihtiyaçları olan beslenme adına kullanmışlar, kürkleri ve farklı kürklerin birbirlerine dikilmesiyle ise kış dönemlerinde soğuktan korunma adına kullanmalarına sebep olmuştur. Bu süreç insanoğlunun ilerleme ve gelişmesi paralelinde yerleşik hayata geçmelerine besledikleri hayvanların kıllarını kullanmalarına ve bu hayvan kıllarını ip haline getirmelerine sebep olmuştur. Oluşturulan bu ipler kök boyalarla bunları renklendirmesi süreci paralelinde daha farklı korunaklı malzemeler ve kıyafetler elde etmelerine vesile olmuştur. Bu günkü tabirle tekstilin varlığını oluşturmaktadır. İnsanoğlunun gelişim süreciyle birlikte dokuma ve kaliteli kumaş türleri ve çeşitleri oluşmuştur. Bu paralelde İnsanoğlunun giydiği kıyafetler yalnız onun bedenini korumaya dönük bir işlevin dışında onun toplum içindeki statüsünü konumunu gösterir hale gelmiştir. İnsanları pahalı ve özel dokuma kumaşlardan oluşturulmuş kıyafetler onun kim ve toplum içinde nasıl bir konumda olduğunun göstergesi hale gelmişti. Bu aynı zamanda tasarım sürecinin de sadece günümüze özgü bir durum olmadığını bize göstermektedir. Günümüzde ise artan nüfus ve giyinme ihtiyacı Tekstil – Moda üretim alanı ciddi bir ekonomiye dönüşmüştür. Fakat bur da bu endüstrinin insanları sürekli tüketime yönlendirmeleri asla unutulmamalıdır. Günümüz teknolojisiyle Maliyet farkları azalmış tasarım, renk ve ürün seçenekleri artmıştır. Oluşan bu endüstrinin ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilme adına tasarım yapabilen farklı biçim formlarla yeni bir bütün oluşturabilen bireylere ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda akademik eğitim almış bireylere ve bu bireylerin özgün tasarımlarına ihtiyaç duyulmuş ve oluşan bu ihtiyacı karşılama adına güzel sanatlar fakültelerinde Tekstil – Moda bölümleri kurulmuştur. Bu bölümlerin kuruluş amacı ve oluşan bu endüstriye katılmak istenen ise;

1-Yaratıcı ve özgün tasarımlar oluşturabilen bireyleri var etmek

2-Modaya yön veren bireyler yetiştirmek

3-Malzemeyi tanıyan ve üretim teknik ve aşamalarını bilen bireyler yetiştirmek ve sektöre kazandırmak

PaylaЕџ :