SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

 SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ
  • 24 Mart 2019 / Pazar

SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

         SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

Sahne Dekorları Ve Kostümü Bölümü günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilme adına açılmış bir bölümdür.

Sahne dekorları bölümü;

1-Tiyatro

2-Opera – Bale

3-Sinema

4-Televizyon

5-Reklam

6-Festival vb.

Alanlarda kendini göstermektedir.

        

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sahne dekorları ve kostümü bölümünden mezun olanların iş olanakları oldukça geniştir. Sahne dekorları ve kostümü, tiyatrolarda sahnelenecek bir oyunun tüm tasarım sürecinden sorumludur. Bunları Arka dekor, Kıyafetler ve Aksesuarlar olarak sıralayabiliriz. Bunun dışında aldıkları eğitim paralelinde vitrin tasarımı yapma olanakları da bulunmaktadır. Sahne Dekorları Ve Kostümü Bölümüne Hazırlık süreci hakkında bilmemiz gerekenleri sıralayacak olursak eğer

1-Yapılan bu sınavlarda figürlü kompozisyonlar sorulduğu

2-Sınav soru biçimleri ve aşamalarının her üniversiteye göre farklılık gösterdiği

3-Sınav sürelerinin her üniversiteye göre farklılık gösterdiği

4-Kağıt ebatlarının üniversitelere göre farklılık gösterdiği

Şeklinde sıralayabiliriz.

Yukarıda belirtiğimiz unsurların farkında olmak Güzel Sanatlara Hazırlık, Güzel Sanatlar Fakülteleri Hazırlık Resim Kurs sürecinde bu bilinçle sınavlara hazırlanmak sizin adınıza hazırlık safhanızda bilmeniz gereken önemli ön bilgilerdir. Şimdi hazırlık sürecini ve bu maddeleri biraz daha açalım. Yapılan birinci ve ikinci aşama sınavlar ağırlıklı olarak bellek ‘’ İmgesel ‘’ çalışmalar, figürlü kompozisyonlar olarak belirlenmekte ve sınav konuları ağırlıklı olarak figürlü kompozisyonlar üzerinden oluşturulmaktadır;  fakat Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek sınavlarının üç aşamadan oluştuğu unutulmamalıdır.

Bu Aşamalar;

1-Aşama Eleme Sınavı

2-Aşama Bölüm Sınavı

3-Aşama Mülakat Dosya Değerlendirme

Aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan birinci aşama sınavlarının bellek sınavları olduğu ve eleme sınavında figür ağırlıklı ve figürlü kompozisyonlardan oluşması bize çalışmamız gerekenler noktasında bir fikir veriyor.

Bu anlamda Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık ve SahneDekorları Bölümüne Hazırlık Resim Kursu eğitim süreci içerisinde Canlı Model çalışmaları yapılmalı anatomiyi tanımaya dönük detay kopya ve beden parçaları etüt edilmelidir.

Bu parçaları şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Kafatası - Portre

2-El – Kol

3-Baçak – Ayak

4-Gövde Detayları

Olarak sıralayabiliriz. Çalışmalarınıza detay parçalar anlamında da ağırlık verilmelisiniz. Bunun dışında tek figür çalışmaları ve yapılan tek figürlerin grup kompozisyonlara dönüştürülmesi de önemlidir. Resim Kursu Güzel Sanatlara Hazırlık eğitim sürecinde atölye çalışmalarında yapılan figürlerin kıyafetlerine önem verilmesi Sahne Dekorları Ve Kostümü Bölümüne Hazırlık sürecinde büyük önem taşımaktadır. Kıyafetlerin ve kıvrım yapılarının doğrulu kadar kullanılan aksesuarlar ve bunların doğru bir biçimde figür ve kompozisyonda var olması da önemlidir. Bu anlamda hazırlık sürecinizde günlük yaşam içinde kullandığımız kıyafetlerin ve aksesuarların dışında dönem kıyafetleri noktasında araştırmalar ve etütler yapmanız bu süreçte doğru olacaktır. Sınav aşamaları noktasında ise biraz önce yazımızda ifade etmeye çalıştığımız ‘’ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Aşamaları ‘’  Dosya değerlendirme safhası unutulmamalıdır. Atölye Hazırlık sürecinizde bu yönde ve bu okulun kağıt ebatlarına uygun çalışmalar yapmanız doğru olacaktır. Yapılan sınavlarda kağıt ölçülerinin de her üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ne göre farklılıklar gösterdiği unutulmamalıdır.

Bunlar Örneğin;

1-Mimar Sinan G.S.F = 50 X 70

2-Marmara G.S.F = 35 X 50 

Unutulmamalıdır.

Bu anlamda gireceğiniz okulun kağıt ebatlarına uygun çalışmalar yapmak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık adına dosya işlerinizi bu kağıt ölçülerinde yapmanız önemlidir.

Bir diğer konu sınav süreleridir. Gireceğiniz sınavlarda başarılı olma adına Resim Kursu eğitim sürecinde belirlenen sınav süresi, zaman aralığına uygun biçimde çalışmanız ve Resim Kursu atölye çalışma süreciniz içinde ortaya çıkaracağınız işleri bu zaman aralığı içinde yapmanız sınavlarda başarılı olmanızı sağlayacak önemli bir etkendir. Birçok öğrencinin istenilen süre içerisinde çalışmalarını yetiştirememesi bilinen bir gerçektir.

Konuyu toparlayacak ve maddeler halinde yazacak olursak;

1-İnsan Anatomisi ve Figür Çimleri üzerine gidilmeli

2-Sık aralıklarla Kıyafetli Figürler Çizilmeli

3-Çalışmalarda Mekan asla göz ardı edilmemeli

4-Yapılacak çalışmalarda Aksesuarlara yer verilmeli

5-Dönem Kıyafetleri Etütlerinin yapılması

Önemlidir. Bunun dışında çalışmalarınızın üç boyutlu bir etkiye sahip olması ve yapılan bu çalışmalarda kompozisyon ve figür beden hareketlerinin bunun dışında kıyafetlerin kıvrım yapılarının kendini sorgulatmayacak doğrulukta olması son derece önemlidir. Resim Kursu Bursa, Resim Kursu ve Bursa’nın En Başarılı Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu dendiğinde akıllara gelen ilk resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemizde alacağınız eğitim sizlerin bu sınavlarda başarılı olmanızı sağlayacaktır. Sizleri de eğitimlerimizden faydalanmak ve Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi alma adına atölyemiz de görmekten ve sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

PaylaЕџ :