HEYKEL BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

 HEYKEL BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ
 • 24 Mart 2019 / Pazar

HEYKEL BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

      HEYKEL SANATI VE HEYKEL BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

Heykel sanatsal bakış açısıyla çamur, mermer veya farklı malzemeler kullanarak oluşturulan üç boyutlu çalışmalar ve formlara denir. Heykel sanatı Mağara Resimlerinsen hareketle, resim sanatı kadar eski eski olmasa da onun kadar eski ve değerli bir sanattır. Heykel sanatında ağırlıklı olarak kullanılan malzemeler ise

1-Kil

2-Taş

3-Ahşap

4-Bronz

5-Tunç

Olmuştur. Eski tarihlerde yapılan kilden figürler, maskeler, taş oymalar eski tarihlerden beri heykel sanatının varlığını bize göstermektedir. Bu heykeller ağırlıklı olarak insan, hayvan ve nesne heykelleridir. Yapılan Heykeller eski dönemlerde aynı zamanda bir tapınma aracı olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Bu Heykeller insanları korkularından, karşılaştıkları sorun ve zorluklardan korunma aynı zamanda ibadet amacıyla bir araya gelmelerini ve bu süreçte sosyalleşmelerine de vesile olmuştur. Bu süreçte muhakkak ki toplumları karşılaştıkları kıtlık ve çevre doğa şartları ve ondan korunma içgüdüsü, insanları bir varlığa ve özellikle kendinden güçlü ve onu biraz önce bahsettiğimiz durum ve koşullardan koruyabilecek bir varlığa inanmaya yöneltmiş ve oluşturdukları heykel ve formlara yönelmeye ve ibadet etme sürecine itmiştir. Oluşturulan bu heykeller genel anlamda ifadeden uzak, kafa ve gövde ilişkileri noktasında oransal anlamda bozuk figür heykelleridir. İnsanoğlu yaptığı bu heykellere tapınarak onu hiç kuşkusuz ki ilah kabul etmiştir. Bu anlamda toplumun yaşadığı sorunlar insanların kendinden yüce bir varlığa inanma ve ihtiyaç duyma notasında insanoğlunun doğa karşısındaki acizliğini göstermektedir. Ve bunu insanoğlunun ilk dönemlerinde kendi elleriyle yaptığı ve tapındığı heykellerde görmekteyiz. Heykellere tapınmak bu günün gerçekliğinde bile bir inanç ve ibadet biçimi olarak yada bir inanç ve felsefenin imgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Heykel sanatının tarihsel, toplumsal etki ve gelişim sürecini değerlendirdiğimiz bu kısa yazımıza Heykel Bölümüne nasıl hazırlanmalı ve neleri çalışmalıyız sorusuyla devam edelim.

             

                             HEYKEL BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜRECİ

Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümüne Hazırlık süreci eğitimi amacıyla atölyemize gelen öğrencilerin en çok sordukları sorular yapılan Yetenek Sınavlarında nelerin sorulduğu ve sınavların nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Heykel Bölümü sınavlarında ağırlıklı olarak figürlü kompozisyonlar sorulmaktadır. Bu sınavlarda nadirde olsa çamurdan uygulamalı bir form oluşturmanızda istenebilir. Yetenek Sınavlarında daha önceki yazılarımızda da belirtiğimiz üzere her Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavları yetenek sınavı yapılan ve yapılması muhtemel bölümler;

 • Resim Bölümü
 • İç Mimarlık Bölümü
 • Endüstri Ürünleri Bölümü
 • Heykel Bölümü
 • Grafik Tasarım Bölümü
 • Çizgi Film (Animasyon )Bölümü
 • Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
 • Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü
 • Baskı Sanatları Bölümü
 • Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
 • Fotoğraf Bölümü
 • Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

Bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültelerinde bulunan bu bölümlerin sınavların da her üniversiteye dönük değişiklikler görülmektedir. Bu sınavlar Marmara Üniversitesi G.S.F sınavları üç aşamadan oluşmaktadır. Yapılan bu sınavlarda diğer bölümlerin hazırlık sürecini açıklamaya gayret ettiğimiz yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere sınav süreleri ve kagıt ebatlarında farklılıklar olmaktadır. Yapılan bu sınavların her iki aşamasında da  hayalden bir konu sorulabileceği gibi bu aşamaların birinde natürmort yada modelde sorulabilir. Bu noktada heykel bölümü sınavlarında model çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu anlamda Resim Kursu çalışma sürecini planlarken Model, Hayalden Figür, Kopya Heykel çalışmalarına ağırlık vermeye çizim tekniğinizi ve figür ve belirlenen konuya bağlı kompozisyon aktarım gücünüzün güçlü ve iyi olması gerekmektedir. Bu anlamda insan anatomisine ağırlık vermeli anatomiyi tanımaya dönük çalışmalara önem ve ağırlık verilmelidir. Sonrasında insan – mekan ilişkisi üzerine gidilmeli ve bu noktada üç boyutlu görselleştirme becerisinin de önemi unutulmamalıdır. Figür detay parçalarının da çalışması çok önemlidir bu parçalar ise portre, el, ayak, gövde, kol olarak sıralayabiliriz. Bunu dışında kumaş yapıları ve bu kumaş yapılarının farklı beden hareketlerine göre nasıl değiştiği ve şekil aldığına dönük etütlerde bellek imgesel çalışmalar bağlamında ve bunların bellek çalışmalarındaki figürlerde var olması notasında son  derece önemlidir. Güzel Sanatlara Hazırlık anlamında yaptığımız bellek imgesel çalışmalarda figür hareketleri , anatomisi ve üzerinde oluşturacağımız kıyafet ve bu kıyafetlerin kıvrım yapıları kuşkuya yer bırakmayacak bir doğrulukla  mekan ilişkisini de kapsayacak bir şekilde çalışmalarımızda kompozisyonlarda yer bulmalıdır. Bu anlamda Resim Kursu Bursa denildiğinde akıllara gelen ilk Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Kursu, Güzel Sanatlara Hazırlık, Resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Kursumuzdan alacağınız eğitim ve profesyönel destekle bu bölüm ve bölümleri rahatlıkla kazanmanızı sağlayacaktır.

 

HEYKEL BÖLÜMÜ MEZUNLARI NERELERDE ÇALIŞABİLİR İŞ İMKANLARI NELERDİR

1-Serbest Heykeltraş olarak çalışabilirsiniz

2-Belediyelerle iletişim kurup farklı alanlara heykel ve rölyef işler yapabilir ve ya tasarım ve uygulama alanlarını yönetebilirsiniz

3-Heykel ve rölyef atölyelerinde çalışabilirsiniz

4-Tasarım atölyelerinde çalışabilirsiniz

5-Özel ve Kamu sektörü olmak üzere sanat danışmanlığı yapabilirsiniz

6-Akademik eğitiminize devam edip Üniversitelerde akademisyen olabilirsiniz

7-Formasyon eğitimi almanız durumunda özel yada milli eğitime bağlı kurumlarda güzel sanatlar liselerinde heykel derslerinde öğretmenlik yapabilirsiniz

 

PaylaЕџ :