Blog

GRAFİK SANATINA BAKIŞ
  • 24 Mart 2019 / Pazar

GRAFİK SANATINA BAKIŞ

             GRAFİK SANATINA BAKIŞ

Grafik sanatı dünden bugüne hayatımızın içinde olan bir sanat alanıdır. Grafik sanatı kullandığımız ürünlerde yada kişilerin kendilerini tanıtmada kullandıkları kartvizitlerde harf ve rakamları stilize etme yoluyla firmaların amblem ve logolarını estetik bir algı ile oluşturmada ve bunların tanıtım afişlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Grafik alanının iş imkanı ve iş alanı oldukça geniştir diyebiliriz. Oluşturulan ürünlerin tanıtım süreci kullanılan renklerden tutunda yazı karakteri ve bunların kullanış biçimine kadar kendini grafik sanatında göstermektedir. Grafik sanatında bir ürünün tasarım ve reklam sürecinde amaç ürünü öne çıkarmak, ürünü kullanıcıyla buluşturmak ve bu sayede ürünle ilgili bir alım kitlesi yaratıp ürünle ilgili Pazar yaratabilmektir. Grafik sanatı bu noktada sığ bakılamayacak bir alandır. Grafik çalışmalar derinlemesine bir araştırma süreci gerektirmektedir.  Grafik sanatı Renk, Yazı, Biçim gibi unsurlarından yararlanan ve buna ‘’ psikolojiyi ‘’ de ekleyebiliriz. Ve tasarım sürecinde bunların insanlar üzerindeki etkilerini kullanan ve yapılan bir afiş yada reklamla önce bireyler üzerinde sonra toplumun genelinde ürünün yada afişin kendisiyle ilgili bir etki yaratması adına çalışan bir alandır.

Grafik tasarımı ürün reklam sürecinde;

Var olan ya da yaratılan ürünün hitap edeceği kitle ve özellikleri

Ürünü kullanacak kitlenin toplumdaki yeri

Kitlenin ihtiyaçları

Yaşam Biçimi – İhtiyaç yaratma

Dinledikleri müziklerden izledikleri filmlere kadar

Bu gibi unsurları göz önünde bulundurarak tasarım ve reklam sürecini oluştururlar. Bu anlamda grafik alanını yalnızca amblem ve logo tasarlama işi olarak görmek asla doğru olmaz ve doğru değildir. Bunu izlediğimiz reklamlar, tanıtımlar, tanıtım afişlerinde ve bu süreçlerin oluşumundaki profesyönel bakış açısında ve tasarım sürecinde görmekteyiz.

Muhakkak ki her birey bazı yazılımları kullanarak basit tasarımlar yapabilir, bir şeyler tasarlayabilir, sade ve basit grafikler oluşturabilir. Fakat grafik alanı animasyon alanında olması gerektiği gibi güçlü bir hayal gücü ve tasarım yeteneği gerektirmektedir. Bu durum muhakkak ki doğuştan getirdiğiniz yeti ve yaşamınız süresi içinde okuduğunuz kitaplar ve araştırıp, gördüğünüz ve bu sayede biriktirdiğiniz görseller, farkındalığınız, tasarım  yeteneğinizi, yeni tasarımlar oluştura ve dönüştürebilme becerinizi etkiler. Bu tasarım süreçlerinde tasarım ajanslarının grafikerlerden beklentileri yukarıda belirtiğimiz yönde özgün tasarımlar yapmaları, zeki fikirler oluşturmaları yönündedir.

 

Paylaş :