RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK EĞİTİM SÜRECİNDE İYİ RESİM KURSU NASIL OLMALIDIR?

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK EĞİTİM SÜRECİNDE İYİ RESİM KURSU NASIL OLMALIDIR?
  • 01 Temmuz 2022 / Cuma

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK EĞİTİM SÜRECİNDE İYİ RESİM KURSU NASIL OLMALIDIR?

Resim Kursu Bursa ve Bursa Resim Kursu Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitim Sürecinde iyi bir resim kursu öncelikle doğru öğretim yöntemlerini ve doğru planlamayı gerektirmektedir. Bunun yanında doğru algılama becerisinin öğrenciye kazandırılması da çok önemlidir. Bununla birlikte farkındalığın farklı bakış açılarının da kazandırılması son derece önemlidir. Bu bakış açısı yetenek sınavlarında ya da yapılan kişisel çalışmalarda kişinin öne çıkmasını sağlayan unsurlardan biridir. Bununla birlikte profesyonel öğretici eğitmen profesyonel bir eğitiminde ilk temel taşını oluşturmaktadır. Profesyonel eğitmen yalnızca eğitim sürecini doğru oluşturan, yönlendiren değil öğrenciyi potansiyeli doğrultusunda ileriye yönelik gerekli vizyonu sunandır. Bu noktada öğretici yalnızca eğitim veren olmanın dışında öğrenciyi aynı zamanda geleceğe de hazırlayandır diyebiliriz. İyi resim kursu biraz önce belirttiğimiz üzere eğitimi doğru planlayandır. Resim kursu eğitiminde bilgi bir zincirin halkaları gibidir. Bu halkalar birbirine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. Bu ifadeyi kullanmamızdaki amaç, resim kursu eğitiminde ya da güzel sanatlara hazırlık resim kursu eğitim sürecinde her bilgi kendinden sonra gelecek olan konu alanlarının temelini ve mantığını oluşturmaktadır. Bu bağlamda örneğin perspektif bilgisi, mekan konularının ve bellek imgesel çalışmaların temelini oluşturduğunu görmekteyiz. Biraz önceki resim kursu hazırlık çalışmalarında her bilgi bir zincirin halkası gibidir diye ifade etmemizin sebebi budur. Bu yüzden her bilgi kendinden sonra gelecek olan konu alanın temelini oluşturur. İyi bir resim kursu da bu temel mantık noktasından hareket ederek resim kursu ve atölye çalışma programını oluşturur. Bu program oluşurken, konu ilerleme ya da program ilerlemesi şekli şu şekildedir;

Perspektif
Form tanıma ve şekillendirme

Ölçü alma                                                                                               
Obje çizimleri
Kopya çalışmaları
Detay çalışmaları
Mekan bilgisi
Model çalışmaları
Bellekten figür çalışmaları

Olarak tanımlayabiliriz.
Bu tanımlama, resim kursu hazırlık ya da güzel sanatlara hazırlık resim kursu hazırlık eğitiminin temel basamaklarını oluşturmaktadır. Bunun dışında resim kursu hazırlık eğitimi sürecinde kutu çizimleri de yapmanız ve farklı derinlik ve yükseklik alanlarına yönelik kutulardan oluşan kompozisyonların da çalışılması güzel sanatlara hazırlık resim kursu eğitim sürecinde önemlidir. İyi bir resim kursunda diğer  bir önemli husus ise, öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda doğru yönlendirmeyi fakat bunun yanında diğer alanlara yönelik yeterli düzeyde bilgi edinmelerini de sağlamalarını gerektirmektedir ya da eğitim öncesi görüşme sürecinde bunlar belirlenmeli ve eğitim süreci belirlenen bölüm tercihleri doğrultusunda temelden oluşturmalıdır. Bu süreç temel konu alanlarını dışlayan değil daha ziyade bellek çalışmaları noktasında karşımıza çıkmaktadır. İmgesel bellek çalışmaların yapıldığı dönemde her öğrenciye aynı konu alanının ya da konunun verilmesi doğru değildir ya da konular oluşturulurken geneli kapsayacak tercih edilmelidir. İyi bir resim kursunun öğrencileri dosya çalışmalarını da önemseyendir. Genel olarak okullarda mülakat ve dosya değerlendirmesi olan örneğin Marmara GSF gibi dosya çalışmalarının çok önemli olmadığı düşünülür. Fakat bu tamamen yanlış bir algıdır. Dosya çalışmaları, bir öğrencinin kazanmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Bu anlamda resim kursu hazırlık eğitimi sürecinde dosya çalışmalarına gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.

PaylaЕџ :