RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KUTU ÇİZİMİ

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KUTU ÇİZİMİ
  • 21 Haziran 2022 / Salı

RESİM KURSU BURSA VE BURSA RESİM KURSU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK EĞİTİMİNDE KUTU ÇİZİMİ

 

Güzel Sanatlara Hazırlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Eğitimi Resim Kursu Hazırlık Eğitimi süreci ve aynı zamanda Resim Kursu Bursa Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Kursu Eğitin sürecinde kutu çizimi eğitim sürecinin temel yapı taşıdır diyebiliriz. Kutu çizimi süreci yalnızca bir kutunun doğru çizimi ya da düzleme doğru aktarılması oluşturulması süreci değil Resim Kursu Eğitim sürecinde öğreneceğimiz tüm konu alanlarıyla bağlantılıdır. Kutu çiziminin önemini ve konu alanlarındaki karşılığını zaman içinde anlatacağımız konularda da göreceksiniz. Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi sürecinde kutu çiziminin karşımıza çıkacağı konu alanlarını sıralayacak olursak;

Ayakkabı Çizimine Yönelik Çalışmalarda

Natürmort Çalışmalarında

Model Çalışmalarında

Bellek İmgesel gibi birkaç başlık altında sıralayabiliriz.

Muhakkak ki Kutu Çizimi bu alanlarla sınırlı değildir. Atölyemizde Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu Eğitim sürecinde ve bununla birlikte

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesine Hazırlık Eğitimi sürecinde

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Resim Kursu

Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Eğitimi sürecinde

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Hazırlık Eğitimi sürecinde

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Hazırlık Eğitimi sürecinde

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık Eğitimi sürecinde

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık Eğitimi sürecinde

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık Eğitimi sürecinde

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Hazırlık Eğitimi sürecinde

Eğitimimizin temelini oluşturmaktadır.

Kutu çiziminde şu unutulmamalıdır ki kutunun derinlik açılarını ve alanlarını doğru algılamak görmek parçaları düzleme doğru yerleştirilmesini sağlayacaktır.
Kutu çizimi sürecinde ilk olarak her zaman kutunun bize en yakın köşe noktasından hareket ederek kutuyu oluşturmaya başlamalıyız. Kutu çiziminde, kutunun yükseklik ya da genişlik alanı alınarak, bu alanın yüksekliğe oranı kıyaslanarak parçaların birbiriyle olan oransal ilişkisi belirlenmektedir. Bu belirleme sürecinde kutunun yüksekliğini ya da genişliğinin ölçü birimi olarak alınması gerekmektedir. Belirlenen yükseklik ya da genişlik yapıyı kendi alanlarıyla ilişkilendirirken birim olarak kullanılmaktadır. Yapının kıyaslanmasında ise, belirlenen birimin diğer belirlenecek birime olan uzunluk ya da kısalığı veya ölçü birimi içinde kaç birim olduğu ölçüyü oluşturmaktadır.
Ölçüyü kısaca tanımlayacak olursak; ölçü bir birimin diğer birime, yükseklik ya da genişliğe olan oranıdır. Bu oransal karşılık ölçü biriminin kendi kendinden uzun ya da birimin yarısı veya ¾’ü gibi olabilir. Kutu çiziminde ölçüden bu kadar bahsetmemizin sebebi, ölçme işleminde birim alanının yanlış alınması ya da diğer alanlar ile kıyaslanmasının doğru yapılmaması durumunda kağıt yüzeyine yükseklik ve genişlik ilişkisinin doğru aktarılamamasına sebep olması ve bununla birlikte kutu-düzlem derinliğinin doğru oluşmamasına neden olacağındandır.
Bu bağlamda kutu çizimlerinizde derinlik alanlarını doğru almanız yükseklik ve genişlik ilişkisini doğru kıyaslamanız büyük önem taşımaktadır.
Kutu çizimlerinin önemi;
Natürmort çalışmalarında
İç mekan
Dış mekan
Obje çizimlerinde
yadsınamaz bir gerçektir. Farklı derinlik açılarından oluşan en az 3 kutudan oluşmuş kompozisyonları çalışmak son derece önemlidir.
 
 

PaylaЕџ :