BURSA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE VE LİSELERİNE HAZIRLIK

BURSA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE VE LİSELERİNE HAZIRLIK

30 Mayıs 2019 / Perşembe


BURSA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE VE LİSELERİNE HAZIRLIK VE BURSA GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSLARI

Yazımıza Başlamadan önce;

Atölye tercihlerini ne belirlemeli?

Velilerin ve Öğrencilerin Resim Kursundan Beklentileri Nelerdir?

Ya da bu beklentiler Neler Olmalıdır?

Sorularına yanıt vererek ya da bu konuları biraz açarak başlayalım. Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık ve ya Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu eğitimi almak isteyen bir öğrencinin her zaman birincil önceliği Resim Kursu Konumunun ve Mekanın ne büyüklüğü ne de güzelliği olmalıdır. Bu anlamda Yetenek Sınavlarına Hazırlık Ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Kursu Alacak Öğrencinin ve Velinin birincil önceliği her zaman atölyenin eğitim kalitesi ve Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu veren hocanın eğitmenin birikimi ve yeterli sınav tecrübesine ve bunun yanında atölyedeki eğitim planlaması ve çizim yöntem ve teknikleri olmalıdır. Burada önemli olan mekanın içinde ne aldığınız ve o mekanın nasıl dolduğuyla ilgilidir. Şunu unutmamamız gerekir ki bu hayatta en pahalı tecrübe edinme yolu zamanınız ve paranızla yaptığınız tecrübe edinme yoludur. Belki de burada en önemlisi zamanımız yılımızla olan tecrübedir. Bu Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu seçiminin önemi aynı zamanda yetenek sınavlarında ki öğrenci alım kontenjan sayılarıyla da karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu eğitimini nerden aldığınız noktasında da bu yüzden önem kazanmaktadır. Bu açıdan Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi aldığınız Kurum Resim Kursu yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi büyük önem taşımaktadır. Peki Velilerin ve Öğrencilerin Resim Kursundan Beklentileri Nelerdir?  Ve ya neler olmalıdır? Veli ve öğrencilerin bir resim kursundan beklentilerinin başında;

Eğitim Sürecinin Planlanmış olması

Konu Alanlarının Bölüm ve Alanlara Yönelik Düzenlenmesi ve Planlanması

Doğru Öğretim Yöntemleri

Öğrencilerle Olması Gereken Düzeyde İlgilenmek

Öğrencileri Hedefe Yönelik Güdüleme

Bölüm Tercihleri Yönünde ve Aynı Zamanda Sınavlar Noktasında Zamanında Bilgilendirme

Eğitim Ders Dışı Zaman alanlarında Öğrenci ve Veliyle Girilecek Okul ve Bölümlerin Planlanması Sınav Takviminin Oluşturulması

Şeklinde sıralayabiliriz. Yazımıza Bursa Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları yazımıza dönecek olursak. Bursa Güzel Sanatlara Hazırlık Kursları ve Bursa Güzel Sanatlar Hazırlık Kursları ve Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu, Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu dendiğinde akıllara gelen ilk Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu olan Atölyemiz Giotto Akademi Sanat. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık Resim Kursu sürecinizde sizlere Akademik Eğitim ve Profesyonel destek vermek ve sınavlarda başarılı olmanız adına öğrencilerine belirli ve belirlenmiş bir plan ve program çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık sürecinde sizlere destek vermek ve sınavlara hazırlamaktadır. Peki bir atölyenin tercihinde bizi doğru resim atölyesine yönlendirecek unsurlar nelerdir. Ve bu anlamda neden Giotto Akademi Sanat Resim Kursu tercih edilmeli ya da etmelisiniz. İsterseniz Neden Giotto Akademi Sanat sorusuna yanıt arayalım. Biz Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık ve Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlık ve Güzel Sanatlar Liseleri Yetenek Sınavlarına öğrenci hazırlamaya başladığımız günden itibaren ve atölyemizin kuruluş gününden itibaren kendi hedeflerimizi belirledik bu hedeflerin başında her alanda ve her bölüm sınavın da başarılı olma yanın da ki burada kastettiğimiz bizimle birlikte öğrencilerimizin başarısıdır, her öğrenciyle olması gereken yerli düzeyde ilgilenmek ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavları  Hazırlık Süreçlerinde her noktada yanlarında olma ve onları doğru hedeflere yönlendirmek ve hedefe yönelik güdülemek birincil önceliğimiz olmuştur. Fakat bu hedefe yönlendirmek ya da onların Türkiye de ki en iyi Güzel Sanatlar Fakültelerine gitmelerini sağlamanın muhakkak ki belirli ön koşulları vardır. Bu ön koşulların ilk başında ise Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık ve Güzel Sanatlar Liseleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Eğitim Sürecinin doğru ve belirlenen hedefler yönün de planlanması gelmektedir. Oluşturduğumuz diğer blok yazılarımızda da sıkça üzerinde durduğumuz bu konu çizim becerinizin üst noktada olması kadar önemli bir konudur. Oluşturulmuş olan bu planlama Resim Kursu Yetenek Sınavlarına Hazırlık Sürecinde yol haritamızı ve atölye hedeflerini yansıtması noktasında da önemlidir. Bu planlama oluşurken hedeflerinize uygun olarak belirlenmiş konu alanları yanında çizilecek obje ve natürmort çalışmaların belirlenmesi ve bu kompozisyonlarda hangi objelere yer verileceği ve sıklıkla ağırlık verilmesi gereken objelerin ve formların belirlenmesi bu planlama süreci içerisinde bölümler ve hedeflenen okulların bölüm tercihleri doğrultusun da oluşturulmalıdır. Bunu devamında ise diğer önemli nokta eğitim sürecin de belirlenen hiyerarşik yapı ve planlama yönün de konu alanlarının çalışılmaya başlaması ve bu süreç içerisinde çalışılan konunun kendinden sonra gelecek konuya da hizmet etmesi son derece önemlidir. Biz atölye olarak bilgiyi bir zincirin halkaları ya da bir örümcek ağına benzeterek eğitim sistemimizi planlıyoruz bunu öğrencilerimize yansıması bilginin gerçek bir öğrenmeye dönüşmesinin yanın da konu alanlarına yönelik çalışmalarda ki tekniğin farklı konu alanları noktasında da pekiştirilme sürecine katkı sağlamasıdır. Bu noktada Atölyemize ait olan bu yöntem ve tekniğin yani inşa yöntemi ve tekniğinin de öğrencilerin çizim süreçlerine ve aynı zamanda çıkardıkları çizimlere çalışmalara önemli ölçüde katkı sağladığı unutulmamalıdır. Bu yöntem de öğrencilerimizin kazandığı ana beceri aslında çözümleme ve uygulama becerisidir. Bu beceri öğrencilerimizin karşılaştıkları form ve yapıları rahatlıkla çizebilmelerine olanak sağlaması noktasında öğrencilerin Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu Eğitim Süreçlerinde büyük katkı sağlamaktadır. Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu belirlenen plan ve program dahilinde şekillendirilmektedir. Güzel Sanatlara Hazırlık Kurslarının Resim Kursu Eğitim Sürecinde ise bu planlamaya ihtiyaç duyulmasını ise şu şekilde açıklayabiliriz. Yapılacak planlama ve programın oluşumu Güzel Sanatlar Fakülteleri Bölüm Sınavları ve bu sınavlarda ki konu alanlarının yanın da çıkma ihtimali olan konu alanları alınan ve alınacak olan Resim Kursu Eğitim Planlamasını yaklaşım biçimini ve sacayaklarını oluşturmaktadır. Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu Sürecinde bu planlamanın yapılmasının yanın da çıkmış soruların bilinmesi çıkabilme ihtimali olan bellek konularının da belirlenmesi ve çalışılması noktasında da bir öngörü oluşmasına olanak sağlamaktadır. Fakat yapılan ve hazırlanan eğitim planlamasında muhakkak üzerinde durulması ve kavranması, öğrenilmesi zorunlu olan konu alanları da bulunmaktadır.

Bu Konu alanlarını sıralayacak olursak;

Perspektif Bilgisi

Model

Natürmort

Mekan Çalışmaları

İmgesel Çalışmalar

Olarak sıralamak mümkündür. Yakarıda ifade ettiğimiz planlama içerisindeki ana konu alanları Güzel Sanatlara Hazırlık Resim Kursu Eğitim sürecinin ana konu alanlarının yeterince ve doğru kavranması ve atölye Resim Kursu Eğitim sürecinde en doğru şekilde kağıt yüzeyinde oluşturulabiliyor olması son derece önemlidir. Bunun yanın da ifade ettiğimiz konu alanlarının yapılacak bellek imgesel çalışmalarda da bütünün içerisindeki varoluş ve konumlandırma biçimi de Güzel sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavların da başarılı olmanızı sağlayacaktır ve sağlayacağı kesindir. Fakat bu Resim Kursu Ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Hazırlık Resim Kursu Eğitimini ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Eğitimini, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Eğitimini hangi resim atölyesinden ve hangi kurumdan aldığınız son derece önemlidir. Bu eğitimi alırken yazımızın ön bölümlerinde de ifade ettiğimiz gibi sizi doğru yönlendirecek ve sınav tecrübe ve birikimine sahip bir eğitmenden alacağınız eğitim Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitiminin ve başarınızın anahtarıdır.

Güzel sanatlar Fakültelerine Yönelik Hazırlık Resim Kursu sürecinde yapacağınız aramalarla internet sitemize www.giottoakademisanat.com  ulaşabilir ve eğitimlerimizden yaralanabilirsiniz.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Resim Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Heykel Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Grafik Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Seramik ve Cam Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Tekstil Moda Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Fotoğraf Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Mimar Sinan Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Resim Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Heykel Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Grafik Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Tekstil Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Fotoğraf Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Marmara Resim –İş Öğretmenliği Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Resim Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Baskı Sanatları Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Animasyon Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Anadolu Resim –İş öğretmenliği Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Uludağ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Uludağ Resim – İş Öğretmenliği Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

Çanakkale Onsekiz Mart Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Resim Kursu Bursa

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: